ZIG-MED

Zig-med sp. z o.o.

Misją ZiG – Med. sp. z o.o. jest świadczenie wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców południowo – wschodniej Polski.

Rejestracja telefoniczna

Usługi

Poradnie

- Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- endokrynologiczna,
- okulistyczna,
- laryngologiczna,
- gastroenterologiczna,
- hepatologiczna

Pracownie Diagnostyczne

- Pracownia Endoskopowa,
- USG,
- badania laboratoryjne we współpracy,
- badania hist-pat. we współpracy

Pracownia USG

W ramach Pracowni wykonujemy USG:
- jamy brzusznej,
- tarczycy,
- piersi,
- układu kostno-stawowego i ścięgien,
- tkanek miękkich

Usługi

Misją ZiG – Med. sp. z o.o. jest świadczenie wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych na rzecz mieszkańców południowo –wschodniej Polski.

W celu realizacji misji Spółka stworzyła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZiG-Med obejmujący poradnie specjalistyczne i oddziały zabiegowe zajmujące się wdrażaniem i świadczeniem usług medycznych w zakresie mało inwazyjnych metod operacyjnych. ZiG-Med. sp. z o.o. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000291134 w dniu 19.10 2007 r Siedziba spółki i NZOZ ZiG-Med mieści się w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 64 NZOZ ZiG-Med świadczy usługi medyczne w budynku o powierzchni ok. 500 m² w którym znajdują się pomieszczenia socjalno – administracyjne, w pełni wyposażone gabinety lekarskie, diagnostyczne i zabiegowe, a także spełniający wymogi przepisów prawa blok operacyjny.

Profilaktyka raka jelita grubego

Celem głównym projektu jest zwiększenie uczestnictwa w programie profilaktyki raka jelita grubego i zwiększenie aktywności zawodowej 1920 osób zamieszkałych na terenie wybranych powiatów (tzw „białych plam”) w obrębie województwa podkarpackiego, w wieku 25 – 65 lat, (50 – 65 lat niezależnie od wywiadu rodzinnego, 40-49 lat mające krewnego I-go stopnia u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego, 25-49 lat z rodziny z zespołem Lychncha). W tym wykonanie badań profilaktycznych przez 1920 osób do 31.12.2022r.

Wartość projektu to 2 087 980,80 w tym 1 774 783,68 dofinansowania z Funduszy Europejskich. Do udziału w programie można zgłaszać się w Przychodni Zig-Med ul. Sienkiewicza 64 w Tarnobrzegu iplacówkach POZ na terenie powiatu Tarnobrzeskiego.